JakubAuthor:

Categories: Blog


1_kuchar

1

2.2

2

6

3
3

4

5

4

1

5

99

6

2

8

2

10

2

11


 

1_kuchar 2_kuchar 3_kuchar 4_kucharthumb_10_1024
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Pomocí grasshopperu jsem vymodeloval svou budovu do ateliéru. Dokázal jsem v něm jednoduše zachytit svou hlavní myšlenku, kdy betonový kvádr který se “vznáší” nad terénem nejdříve řežu pomocí hyperbolického paraboloidu a posléze v něm vytvářím hluboké horizolní rýhy. Tato část se pak napojuje na kaskádovovitě lámanou část druhou, která vyrůstá z přilehlé budovy a jako celek dopluňují vybouraný městský blok. Rendry jsem pak využil jako grafickou ilustraci ve svém portfoliu, protože žádná jiný program, který používám, nedokázal vymodelovat hyperbolicko-parabolickou plochu.

pohled pudorys

semestralni.prace_kuchar.gh

Svou budovu jsem nejdříve zanesl pomocí bodů do osové sítě. Poté jsem z hraničních bodů vytvořil dvě základní hmoty, které jsem posléze nechal řezat skupinou kvádrů. Vzhledem k definování bodů pomocí sliderů pak lze měnit tvar modelu dle aktuální potřeby.