Blog MichalaAuthor:

Categories: Blog


1.Lekce

lets try this

1.lekce_1

2. Lekce

_sellast _ZS _wievCapturetofile

3.lekce3.lekce_b

3. Lekce

4. lekce bcd4. lekce bc4. lekce bcde

4.Lekce

5.LEKCE

5.Lekce

6.lekce6.lekceb6.lekcebc

6.Lekce

7.lekceb7.lekcebC7.lekcecvxgbv

7.lekce

8.lekce8.lekcevbfb8.lekcevbfbsfd

 

 

 

Nový semestr

1.lekce

gh 1.6 gh 1.1 gh 1.2 gh 1.3 gh 1.4 gh 1.5

 

2. lekce

2.1   2.4 2.3 2.2

 

3. lekce

GH 3.1GH 3.2gh 3.3

4.lekce

gh4.1 gh4 vzor
– >problém s rozmístěním prvků a otázka pomocí jaké číselné posloupnosti je řadit.

5.lekce

gh 4.1 gh 4.2 gh 4.3 gh 4.4 gh 4.5 gh 4.6 gh 4.7