HederaFan#1Author:

Categories: Blog


2.12

Lekce 9 – some holes in da mesh

Lekce 8 – Mesh bounce

mesh 18.11mesh 18.11 2

 

Lekce 7 – KřivkoHrátky a následný mesh. Použité křivky f1={cos(a*t)+cos(b*t)/2+sin(c*t)/3,sin(a*t)+sin(b*t)/2+cos(c*t)/3,sin(t)+1} a f2={cos(a*t)+cos(b*t)/2+sin(c*t)/3,sin(a*t)+sin(b*t)/2+cos(c*t)/3,sin(t)+1}

 

Frame_00011Frame_00100

Lekce 6 – Animace “Sluníček”

samostatna pracegradient

Lekce 5 – Samostatná práce a gradient

 

lekce4

Lekce 4 – Attractors

hedera stonek

Před lekcí 4 – Singulární stonek Hedery, bez použití komponentu Orient

lekce3

Lekce 3 – Příprava na Hederu

Lekce 2 – Metaballsmetaballs2.0