VYTYSKLY – betonova plotova stenaAuthor:

Categories: PN3+DC3


Obrázok1

Jedna z členiek nášho tímu vytvorila v rámci ateliéru návrh betónovej plotovky vytvorenej technológiou 3D tlače betónu. Jej organický tvar umožní vytvoriť polopriehľadný plot, ktorý poskytne dostatok súkromia, ale nedôjde k úplnej separácii medzi pozemkami. Zároveň je možné nechať prerastať otvormi popínavé rastliny. Projekt sme sa rozhodli riešiť aj v rámci predmetu DZ5, a posunúť ho tak na novú úroveň. Vytvorili sme skript, vďaka ktorému si užívateľ môže generovať originálne tvary týchto betónových blokov s obmedzením, aby bol tvar stále funkčný. Diely plotu nad sebou sú otáčané o 180°, a vďaka tomu vznikajú otvory a udržuje sa rovnováha.

Snímka5

 

Snímka4

Snímka7

 

Ukážka krivky, ktorá je následne zrkadlovo prevrátená. Môžeme tu vidieť body na ktorých sa krivky stretávajú. Keď sa diely plotovky vytlačia, v týchto miestach na sebe budú stáť.
Snímka10Snímka11

 

 

Vstupnú krivku rozdelíme na ľubovoľný počet segmentov. Následne pomocou randomu vygenerujeme potrebný počet hodnôt o ktoré sa posúvajú vzniknuté body.

Pre návrh je potrebné aby bol na koncoch rovný kus steny, a bolo tak možné zasunúť konce do oporných stĺpov. Preto prvé a posledné tri body neposúvame, ale ležia na pôvodnej úsečke. Snímka13

 

Tvar výslednej krivky môžeme ovplyvňovať počtom segmentov vstupnej krivky a tiež pomocou zmeny rozsahu v akom sa náhodné hodnoty môžu pohybovať

Snímka14skript_grassvytyskly – skript a prezentácia