LÁVKA PŘES BEROUNKUAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | | | | |


uvodni

LÁVKA PŘES BEROUNKU

Jako seminární práci zpracovávám zadání z ateliéru, z letního semestru – zadání lávky přes berounku v místech mezi Tetínem, Srbskem a Hostimí.

Koncept lávky je východiskem kombinování různých přístupů, během hledání odpovědí na problémy zadaného místa. Hlavním motivem pro konstrukci jakéhokoliv přemostění je odklonění a rozmělnění turistického ruchu na oba břehy Berounky tak, aby nestabilní skály na levém břehu řeky neohrožovaly kolemjdoucí. Dále se také v oblasti přítoku potoka Loděnice do Berounky nachází několik zajímavých turistických směrů a výškových úrovní, které by stálo za to propojit. Tyto motivy poté mohou vyústit ve “viceúrovňovou křižovatku”, která zároveň přemosťuje Berounku.

Viz. schéma.

Screenshot (119)

 

Samotný předmět seminární práce vzešel z tohoto konceptu, který propojuje hyperbolickým paraboloidem oba břehy i úrovně, Jeho hlavní výhodou je plynule ohýbající se lávka v křížení – bez hran.

 

Screenshot 2021-04-19 161220 Screenshot 2021-04-19 161742

 

Skript, který jsem vypracoval, dotahuje celou ideu blíže k podobě, která by byla v souladu s tímto případem.  Jednalo by se o síťovitý samonosný tubus s plynulým křížením uprostřed a jakýmsi “námestíčkem”.

Tmavá část konstrukce představuje hustou síť, po které lze bezpečně projít, bez propadnutí.

Světlá část konstrukce je řidší sít´.

Konstrukční čáry sítě taktéž představují “hlavnější” nosná lana, která jsou protkána tenčími.

Screenshot (120) Screenshot (121) Screenshot (122) Screenshot (123) Screenshot (124)

 

Nyní ke scriptu.

1. Zde je struktura, dále ji rozvineme.

1

 

2. Připravíme si vrstevnice z digitálních podkladů, nabarvíme.

2a

3. Začínáme kotevními body, vycházíme z analýzy místa.

3b

4. Propružíme jednoduchou síť pro konkrétnější představu o tvaru a jako podklad pro další konstruování. Využito Kangaroo2.

4c

5. Po simulaci musíme zastavit solver, dochází pak k nadměrné zátěži přístroje. Odpojení je zde především pro případy úprav v začátku skriptu poté, co se na něj nabalí další komponenty. (Pro zpětné úpravy)

5

6. Matematicky určíme střed sítě, bude dále sloužit jako střed při jemnějším konstruování.

 

6d

 

7. Nyní uděláme hrubá propojení výchozích bodů, do ideálního středu, který jsme našli pomocí propružení. Vše “zprostorujeme” nástrojem MultiPipe, který poskytne velmi uspokojivý prvotní tvar pro další relaxaci.

7e

8. Pro relaxaci musíme brep osadit sítí. K tomuto účelu je mnoho nástrojů, je třeba ozkoušet, který nejvýce vyhovuje nárokům konkrétního případu.

8

 

9. Detailněji. Nabízí se i zjemnění sítě. Po odzkoušení bylo spíše na škodu, vypínám.

9f

 

10. Znovu zrelaxujeme síť pro co nejpřirozenější prověšení. Zde se síť začala chovat velmi nepřirozeně, po zkoušce mnoha nástrojů však nedocházelo k velkým změnám, síť je neustále sploštělá, nebo příliš nafouklá, zde si bohužel budu muset následně dopomoci náhražkou.

10g

 

11. Zkusím offset, ten by mohl věrně napdobit částečnou tuhost hlavních lanek, která nemají vuli se zdrcnout, jako to simuluje Kangaroo.

11h

 

12. Následuje rozlišení spodku sítě od vršku, na bázi poměření úhlu vektorů s osou Z.

12 i

13. Obarvíme pro rozlišení a případně exportujeme do Rhinocera3D

13 j

 

 

 

Děkuji všem autorů všech použitých pluginů.

Kangaroo2 – by Daniel Piker – implementované do GH
NGon – by petrasvestartas – https://www.food4rhino.com/en/app/ngon
Pufferfish – by ekimroyrp – https://www.food4rhino.com/en/app/pufferfish
Mesh+ – by David Mans – https://www.food4rhino.com/en/app/mesh
Weaverbird – Giulio Piacentino – https://www.giuliopiacentino.com/weaverbird/

Zdraví Martin Bouček

lavka_proveseni_Final_Clean