Bonbon swing bench_Bonbon houpací laviceAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | | |


Bildschirmfoto 2021-06-13 um 12.29.01

Továrna Nestlé hledá výrazný hravý design mobiliáře do svého areálu u podnikové prodejny. Můj návrh lavičky vychází z tvaru balení bonbonu a je uzpůsoben ke kolébání. Celá konstrukce je svařena z kovu, opatřena barevným nátěrem. Je lehce přemístitelná, umožňuje posezení hned po dešti (voda rychle steče), není náročná na údržbu, nabízí hru ve formě kolébání. Jedná se o jedinečný zapamatovatelný výrazný kus nábytku do exteriéru v charakteristickém tvaru produktu majitele areálu. 

 

Inspirace:

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 12.22.16            bonbon    Bildschirmfoto 2021-06-13 um 12.23.36   továrna

 

Postup:

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.33.17  1) vytvoření tří základních křivek v Rhino

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.35.29 2) označení vytvořených křivek v Rhino do Grasshopper (component: curve)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.36.26 3) rozdělení křivek na body (component: divide curve)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.37.35 4) navolení počtu bodů, které popisují průběh křivek (component: slider)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.39.02 5) vytvoření seznamu z bodů popisujících křivky (component: list item, slider)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.39.13 6) průběžné zarovnání skriptu pro přehlednost

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.39.45 7) sloučení bodů popisující průběh křivek (component: merge)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.41.01 8) vytvoření seznamů bodů ze sloučených bodů a určení jejich počtu (component: partition list, slider)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.43.13 9) otočení a interpolace křivek, pracovní křivka (component: flip matrix, interpolate, curve)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.46.24 10) zdvojení dosavadního skriptu, scelení parametrické modelace (component: merge)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.48.39 11) dodání konstrukci objem (component: pipe; lze použít mesh pipe v případě problému se zpomalením scriptu)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 11.49.51 12) ovládání objemu konstrukce/ jednotlivých kovových prutů (component: slider)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 12.10.11 13) změna barvy konstrukce (component: custom preview, color swatch)

Bildschirmfoto 2021-06-13 um 12.19.21 14) úprava průběhu, velikostí, tloušťky, množství kovových prutů pro docílení výsledného vzhledu

 

 

Script lze dále využít pro rychlé tvoření variant kovového mobiliáře. Konstrukce může být v dalším projektu obohacena o dřevěné příčné prvky. Hlavní výhodou parametrického modelování v tomto případě je velice rychlé stvoření množství přesných variant pro tvorbu organického tvaru a to jak vnějšího tvaru, tak i množství variací propletení jednotlivých prutů. Grasshopper umožňuje v tomto případě velmi efektivní modelaci tvaru (tento tutoriál ukazuje dvě možná řešení, jedno je vybráno jako výsledná konstrukce). Script se dá rozvíjet následujícími způsoby: vytvořit další script, který upozorní na případné křížení mezi trubkami; zadat již samotné křivky parametricky. Pro konstrukci tohoto scriptu je zvolen způsob s větší mírou manuální kontroly pro vytvoření zadaného výstupu ve tvaru “hašlerky”.

 

V rámci přemětu: CAD IV., volitelný

Vypracovala: Marie Bělohoubková

Vedoucí práce: Ing. arch. Šimon Prokop

Akademický rok: 2020/2021 (letní semestr)

Instituce: FA ČVUT

 

bonbon Marie Belohoubkova Rhino

bonbon marie belohoubkova GH