Delaunay polygonal pattern canopyAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | | | |


Cílem bylo vytvořit přístřešek do parku, který bude tvořený funkcí delaunay a konstrukce sloupů. Přístřešek se nachází v ateliérovém projektu zahradního města Bydlení Nový Střížkov v přidruženém parku, pro návštěvníky, kteří pod ním nachází stín a odpočinek.

Inspirace

Nápad vznikl z potřeby vytvořit chráněné místo do parku a z fascinace z Voronoi, která je přímo spojená s Delaunay, kdy úsečky Delaunay jsou kolmé na Voronoi a navíc je půlí, zároveň po pár testech vytváří Delaunay v kombinaci s Wavebird´s dual graphem plynulejší obrazce.

Celý script:

Celý script

Krok č. 1:

Prvním krokem bylo vytvoření patternu konstrukce střechy, která vychází z Dealunay mesh, který je následně očištěn o okrajové části a pomocí Dual graphu stanoven základní tvar přístřešku.

Vytvoření konstrukce střechy

 

Na obrázku je vidět dual graph očištěný o okraje základního půdorysného obdélníku 14 x 17 m a následný tvar střechy po vytvoření konstrukčních pláství.

Dual graph   Offset

Krok č. 2:

Vytvořením dvou křivek v Rhinu, kde stanovíme výšku přístřešku, sklon a tvar prohnutí, ze kterých následně vytvoříme surface.

Surface

 

Ten použijeme v pro vytvoření více úrovní ploch nad sebou, na které namapujeme základní pattern přístřešku.

Vytvoření surface a Map to surface

Map to surface

 

Krok č. 3:

Dalším krokem je spojení dvou vrstev Map to surface Loftem a následně komponentem Brep join do finální konstrukce střechy přístřešku.

Vytvoření konstrukce Loftem

 

Brep join

 

Krok č. 4:

Výplně jednotlivých pláství jsou vytvořeny pomocí stanovení směru tyčí vektory a samotným trojúhelníkovým surface, který se skládá z rohových bodů patternu a středu každého polygonu. Následně je na mesh aplikován komponent Contour, který vektory určí směr tyčí.

Tyčové výplně

Construct Mesh

Contour

 

Krok č. 5:

Betonový blok kotvící stranu přístřešku, které chrání návštěvníky od povětrnostních podmínek je tvořený jako základní kvádr o výšce 1 100 mm.

Betonový blok

 

Krok č. 6:

Větvené sloupy jsou umístěné ve vybraných plástvích konstrukce, následně jsou sloupy vytvořené pomocí poměru délky sloupu, jednotlivých šikmých částí a horních rovných častí.

Větvené sloupy

 

Line sloupy

 

Krok č. 7:

Enjoy!

 

Vizualizace přístřešku:

Přístřešek perspektiva 1

Přístřešek perspektiva 2

Přístřešek perspektiva 5

Přístřešek perspektiva 4

Přístřešek perspektiva 3

 

Links: 

Soubor .gh:

Delaunay polygonal pattern canopy

Pluginy:

LunchBox

Wavebird