FINAL TUTORIAL – VAULT – MATOUŠ PLUHAŘAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with:


 TÉMA:

Inspirací mi byla dočasná výstava prof. Ing. ak. arch. Jana Šépky v Českých Budějovicích z roku 2016, kde z řadového domu hlavního náměstí postavil uzavřený koridor do středu náměstí, kde se kolem kašny vyskytovaly bariéry a veškeré smysly byly soustředěny na objekt kašny.

Chtěl jsem rovněž navrhnout dočasnou instalaci, která by dokázala změnit pohled a vnímání návštěvníka na jinak rutině zaběhlé prostory. Proto jsem se rozhodl navrhnout pochozí klenbu na Olomoucké Horní náměstí, díky které by jednak byl tolik žádoucí a dnes nepřítomný zastíněný veřejný prostor na Horním náměstí a také by návštěvníci viděli dobře známé místo z jiné perspektivy.

Konstrukce je zamýšlena z stříkaného betonu na napnuté plátno (princip konstrukce jako v projektu Zahy Hadid a Phillippa Blocka v Universidad de Mexico) a ukotvena bez základů na kamennou dlažbu kde by se nacházeli velké 1m3 vydesignované kostky zabraňující horizontálnímu rozjetí klenby u styku s terénem.

 

PLUGIN rhinoVAULT

*Pro plnou funkčnost je třeba mít rhino5 a plugin IronPython v.2.7.5.*

Plugin vyvinul prof. Phillippe Block na univerzitě ETH Zürich a slouží pro výpočet zaklenutých konstrukcí s maximální reálností realizace. Plugin Vám nejen vymodeluje 3D klenbu podle půdorysné sítě, zároveň Vám uvede jednotlivé zatížení, úhly sklonu a působení sil. Tato vysoká přesnost je jeho hlavní devízou, ale zároveň při kosntrukci složitější klenby neodpouští chyby.

 

POSTUP PRÁCE

1- půdorysná stopa klenby /pomocí 2D čar vymodelovat půdorysnou stopu klenby, tu pak přeměnit na surface. Pomocí pluginu rhinoVAULT definovat kde se klenba dotýká země (tmavě červené čáry) a kde je bez kontaktu se zemí (oranžové čáry)

Snímek obrazovky (6)

2- Vygenerovat kostru klenby /Pomocí pluginu rhinoVAULT nechat počítat vypočítat kostru klenby, se kterou se bude dále pracovat. Každé červené kolečko s písmenem “c” signalizuje jeden střed dvou žeber kostry klenby

Snímek obrazovky (13)

3- Zobrazení sklonu klenby /Zobrazení úhlu jednotlivých částí klenby a zjištení situace po “tupé” generaci počítačem. Tam kde je hodnota sklonu v červeném poli je potřeba pomocí optimalizace (simulace působení horizontálních a vertikálních sil) do přijatelných – modrých hodnotSnímek obrazovky (8)

4- Zhlédnutí kostry klenbySnímek obrazovky (9)

5- Vztyčení klenby /přepnutí pohledu z top na perspektive. Pomocí pluginu s již vypočítanou a vyoptimalizovanou klenbou vztyčíme klenbu do výše.Snímek obrazovky (10)

 

6- Kochání se již hotovou klenbouSnímek obrazovky (11)

 

//

Jak jste již pochopili mne se nepodařilo klenby řádně zoptimalizovat a proto po následném zvednutí má jeden bod (179°) do kterého ubíhá. Tato chyba je způsobena špatným vynesením půdorysné stopy. Při takto nestandartní klenbě kterou jsem zvolil nemůžu jen tak “od oka” pomocí selského myšlení nahodit půdorys a doufat, že bude možné překlenout daný půdorys, ale pomocí deskriptivní geometrie a matematiky vypočítat půdorysnou stopu. K tomuto závěru jsem došel po několika hodinové optimalizaci mé klenby a s přesvědčením že jsem zkusil vše. Nicméně si myslím, že jsem princip tohoto pluginu pochopil a měl bych být schopný po nějaké té době strategického plánování útoku v jednodušší situaci uspět.

//

 

Pro tvorbu semestrální práce jsem používal Rhino 5, plugin rhinoVAULT 1.4.0.2  a plugin ironpython 2.7.5 (pro použití je nutné mít tuto kombinaci verzí jednotlivých softwarů, jiné verze nejsou spolu kompatibilní!). Dík všem autorům!

 #vault #temporaryarchitecture #PhillippeBlock #experiencearchitecture #publicspace 

reference:
Šépka: https://dumumenicb.cz/vystava/jan-sepka-architects/

Mexico: https://block.arch.ethz.ch/brg/project/knit-candela-muac-mexico-city

Phillippe Block research group: https://block.arch.ethz.ch/brg/

rhinoVault:  https://block.arch.ethz.ch/brg/content/tool/rhinovault/introduction

IronPython: https://ironpython.net/