Kinetické fasádní panelyAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | | | |


Cílem bylo vytvořit nový pattern aktivních fasádních panelů, které budou reagovat na polohu slunce a podle ní regulovat stínění fasády.

Tvar panelů:
Snímek obrazovky 2022-02-05 v 20.51.45

Celý script:
Snímek obrazovky 2022-02-05 v 16.01.20

Krok č. 1:
Celý pattern vychází z obdélníků. Použijeme RectangularGrid, který rozbijeme pomocí Explode a vytvoříme středové body přes CurveMiddle. Body s indexem 1 a 3 posuneme po ose z.
Snímek obrazovky 2022-02-05 v 16.03.23

animace:

Webp.net-gifmaker

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 16.03.08

Krok č. 2:
Body spojíme pomocí Line a úsečky, které ohraničují jeden panel sloučíme přes Merge a následně použijeme Loft. Takto by nám měl vzniknout jeden určitý panel. Pro vytvoření zbylých postup opakujeme i s ostatními body.
V jednom obdélníku bude pevná část a dvě otočná křídla. Ty budou rotovat pomocí RotateAxis kolem určené úsečky.

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.01.06
Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.06.07

Krok č. 3:
Stejným způsobem vytvoříme i rámeček kolem panelů, jen místo Loft použijeme Pipe. Dvě křídla se budou opět otáčet – sloučíme je přes Merge a rotaci uděláme přes RotateAxis.

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.31.09

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.11.27

Krok č. 4:
V tomto kroku budeme používat plugin Ladybug, díky kterému jsme schopni určit polohu slunce na určitém místě v určitou dobu. K určení lokace je nejprve třeba si stáhnout epw. soubor a nahrát jej do Grasshopperu. Vytvoříme LB SunPath a přes Hoy nastavíme libovolný čas.
Rotace panelů je závislá na velikosti úhlu mezi panelem a sluncem, proto vytvoříme úsečku z panelu (SurfaceClosestPoint) a sluncem (výstup Vectors na LB SunPath). Tato úsečka nám bude určovat úhel rotace.

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.20.00

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.20.59

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 17.22.26

animace:

output_JQY4UF

Krok č. 5:
Panely v rovině máme vytvořené. Vrátíme se zpět ke kroku č. 1 a přes MapToSurface namapujeme pattern na jiný tvar, který bude představovat budovu. Zde je pro ukázku zvolen válec.

Snímek obrazovky 2022-02-05 v 20.24.28

Untitled_Artwork 7

Varianta č. 2

Snímek obrazovky 2022-02-06 v 19.04.43

Untitled_Artwork 7

gh soubor:
CAD3_PANELY_Kudrnova_Veronika