Magis Voido houpací křeslo Ron Arad – Daniela MojžíšováAuthor:

Categories: Tutorials


Rozhodla jsem se vymodelovat houpací křeslo Magis Voido od designéra Rona Arada s různým zpracováním jeho povrchů, kterých lze vytvořit skutečně mnoho, ale zaměřím se pro ukázku pouze na jeden.

studio216__30718_r203

Při modelování samotného křesla jsem si návrh rozdělila do 4 část:

Sedací část jsem vytvořila příkazem Sweep 2, jehož trasy byly 2 profily křesla.

U bočních částí jsem si rozdělila profil do 3 uzavřených křivek, které jsem rozdělila na stejný počet bodů. Stejně tak jsem rozdělila křivky naznačující otvory. Následně jsem body profilových křivek a body otvorů propojila linkami a příkazem Loft vytvořila jednotlivé plochy.  Tyto plochy jsem spojila pomocí Merge a převedla na meshové příkazem Mesh Brep.

Kreslo_script

U měkké struktury molitanové sedací části jsem si vytvořila základní křivku, ze keré jsem příkazem Brep vytvořila plochu. Tuto plochu jsem transformovala do Box Morph pomocí Boulding Box, rozkopírovala ji do mřížky a následně jsem všechny nanesla na sedací část, kde se pomocí Surface Box deformovaly přesně tak, aby kopírovaly povrch křesla. Pomocí Divide Domain, Isotrim a Construct Domain lze nanesenému povrchu libovolně měnit hustotu, výšku a délku.

Povrch_script0506

Do takto připraveného scriptu již můžete vkládat jakoukoliv geometrii a snadno tak dostat mnoho variant povrchů.

jg10

 

Dalšími povrchy mohou být například

070908

 

rhino_file (2)

grasshopper_file