Pictures on brick wallAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | |


Cílem mé semestrální práce bylo generování cihelné stěny na základě křivek a následné využití této stěny na zobrazení obrázků.


Cihelná stěna

Nejdříve si v Rhinu vytvoříme 2 křivky, které následně přiřadímě do ‘geometry’.

Následně vytvoříme rovinu pomocí ‘loft’ a přidáme ‘surface’ pro přehlednější práci.

Tuto rovinu rozdělíme za pomoci ‘contour’ horizontálně. Abychom našli počáteční bod P, využijeme ‘bounding box’ a následně ‘evaluate box’ pro získání počátku roviny. Pro horizontální rozdělení dosadíme do ‘direction’ v ‘contour’ ‘Unit Z’.

Dalším krokem bude vytvoření cihly. Zde využijeme ‘domain box’ a dosadíme jednotlivé hodnoty. Nesmíme zapomenout přiřadit cihle počáteční rovinu XY.

Dále přičteme k výšce cihly velikost spáry (v případě, kdy nepotřebujeme spáru může zůstat 0) a získáme ‘distance’.

Posléze musíme za pomoci ‘flip curve’ převrátit všechny křivky tak, aby směřovaly stejným směrem. Jako vodící křivku využijeme křivku počáteční na rovině XY.

Abychom zajistily, že se jednotlivé cihly nebudou překrývat, musíme provést následující: nedjříve musíme zjistit délku každé křivky. Dále se tato délka podělí délkou jedné cihly a zaokrouhlí na celé nižší číslo.

Dále se dají všechny délky do jedné ‘branch’ a zjistíme nejnižší délku. Tuto délku vynásobíme 2, abychom získaly každý druhý bod pro položená cihly. A nakonec přičteme 15, abychom zajistily dostatečný rozestup cihel.

V dalším kroku rozdělíme jednotlivé křivky, v každém bodě vytvoříme rovinu a na tuto rovinu normálový vektor.

Dále rozdělíme horizontálně sudé a liché body, které použijeme jako bod rotace.

A posléze zapojíme do ‘orient’. Zde se také napojí geometrie cihly a rovina cihly.


Obrázek na stěně

Pro promítnutí obrázku na stěnu nejdříve zapojíme geometry do ‘bounding box’ a do ‘box properties’. ‘Bouding box’ pak explodujeme a pomocí listu získáme přední stranu rovinu boxu.

Z ‘box properties’ získáme jednotlivé body a toto dosadíme do ‘surface closest point’. Díky tomu získáme list bodu, který se následně napojí na ‘image samplerer’ .

V poslední řadě už jen přemapujeme jednotlivé hodnoty z sampleru na stupně a vše spojíme v ‘rotate’.

Výsledkem je obraz vytvořený z cihel na libovolně zakřivené stěně.

Obraz funguje nejlépe u jednoduchých geometrických tvarů. (Pro komplexnější obrazce by se musela upravit výška stěny, aby vzniklo dostatečné rozlišení)

Schéma celého skriptu: