Parametric stadiumAuthor:

Categories: PN3+DC3 | Tutorials

Tagged with: | | | | | | | | |


V rámci pluginu lze vybírat z dostupných rozměrů hřišť či jednotlivých skupin. Zároveň je ale také možné definovat vlastní plochu pomocí pomocí základních křivek a jejich naplnění do samotného skriptu.

Po určení vztažné křivky je třeba definovat rozmístění jednotlivých sektorů. Obecně se vychází z faktu že severní a jižní tribuna patří mezi nejlukrativnější místa. Dále pak máme tribuny východní a západní, které jsou určeny pro fanoušky jednotlivých klubů, ale vždy tak, aby měly soupeřovu bránu před svou tribunou. Poslední součástí tribun jsou pak tzv. “kotle” které obsahují skalní příznivce jednotlivých klubů. Jednoduchým dělením máme možnost tyto tribuny dělit na jednotlivé sektory, přičemž velikost jednotlivých sektorů ovlivňují především požadavky na požární bezpečnost, kontrolu fanoušků a také rentabilita.
V rámci návrhu zohledňujeme také nedostatečnost tvaru, která nám vyjadřuje odchylku při dělení vůči tvaru vztažné křivku. Cílem bylo tuto hodnotu dostat na minimální odchylku, která je pak v rámci samotného stavebního procesu zanedbatelná.

Samotné parametry včetně výše uvedených rozměrů lze pak upravovat v rámci nastavení jednotlivé kategorie sedadel. Přidáním další kategorie lze pak nastavovat specifické parametry pro jednotlivé skupiny sedadel.

Nyní jsou již vykreslena jednotlivá sedadla. Pro výpočet křivky viditelnosti je nutné pracovat s výškou očí sedící osoby. Z tohoto důvodu nahradíme každé sedadlo bodem, který v našem případě znázorňuje umístění očí. Odebereme tedy na vstupu zobrazovaní sedadel a nahradíme jej vstupem pro posouzení viditelnosti.

Pro grafické vyobrazení využijeme prvek gradient, kde vstupem jsou C-hodnoty z tabulky výše, které jsou pro nás hraniční. Ze vzrůstající hodnotou C (tedy lepší viditelností) se nám jednotlivá místa vybarvují směrem k zelené barvě. Už na první pohled je viditelné, kde jsou nejlepší místa z hlediska viditelnosti-obdobně jak je tomu u již existujících stadionů.

Vyjma hodnoty C můžeme posuzovat i další sledované parametry, které přepojování jednotlivých uzlů lze vykreslit pro různé druhy tribun a stadionů obecně. Názorněji to lze vidět na grafice níže, kde jsou jednotlivé parametry posouzeny na jednotlivé požadavky.

Zdroje:
„Sportovní stavby; Navrátil, Mudra, Malý“
„Mobilita, víceúčelovost, proměnnost ve sportovních stavbách; Kopřiva, Hladík“
Děkuji autorovi za poskytnutí pluginu!

Ke stažení: