Posed – Libčice nad VltavouAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | |


Rozhledna.ghViewCapture20210702_145521

úvod

Jedná se o pomůcku, která měla sloužit k návrhu realizačního ateliérového projektu, v rámci kterého se řešily posedy v Libčicích nad Vltavou. Pomůcka měla sloužit především ke kompozičnímu ověření stavby. Script obsahuje kruhový posed “Silo” a dovoluje částěčně pracovat s tvarem a dimenzemi všech prvků. Projekt by měl být dokončen někdy koncem července.

225456888_2963762337275321_7525774690241740756_n

20210714_155035

nosná konstrukce

Hlavní nosná konstrukce se skládá ze sloupků založených na polygonální podstavě. Každý ze sloupků je natočený směrem do těžiště tohoto polygonu. Mimo svisislé sloupky proměnného obdélníkového profilu konstrukce obsahuje také horizontální ztužující prvky.

11

10

diagonály

Jako další ztužující konstrukce jsou navrženy svislé diagonály z ocelových lanek. Tyto diagonály jsou tvořeny úsečkami  mezi horizontálními obručeni – jsou k nim připojené. V rámci této části skriptu je možné pracovat s tvarem “vnitřní” konstrukce. Ta může být tvořena klasickými diagonálami mezi sousedními sloupky, ale také parabolickým hyperboloidem uvnitř konstrukce.

41

40

 

kruhová obruč

Kruhová obruč svým umístěním navazuje na výšku nosné konstrukce nohou. Je zároveň směrodatná pro všechny ostatní prvky horní dřevěné konstrukce, jelikož vychází právě z této obruče. Obruči je možné měnit dimenzi jak do výšky, tak do šířky.

31

30

roznášecí plech

Vytváří základ pro vynesení zábradlových lamel. V této části skriptu definujeme, jak široká bude svislá nosná konstrukce vynášecí horní obruč.

51 50

podlaha

Konstrukce podlahy je složena z několika latí, které můžeme v této části nastavit. Směr latí vychází z tvaru svislé nosné konstrukce nohou. Konkrétně se jedná o směr, který je kolmý na pomyslnou linii spojující dva slupy. Latě vchází z centrální latě, která je následně distribuována do obou směrů. Ty jsou pak oříznuté hlavní obručí.

 

21

20

zábradlí

Stejně jako podlaha, hlavní zábradlí taktéž vychází z tvaru hlavní svislé nosné konstrukce. Jedná se o zkopírovaný podkladní plech a dolní obruč. Z těchto prvků je následně odejmut objem, který půdorysně odpovídá ploše vzniklé z prodloužených spojnic os hlavních sloupků (definujících také směr podlahy) a těžiště polygonální podstavy.

61

60

 

lamely

Pro lamely je zde použit kruhový profil, který je postaven na podkladní ocelové pásovině. Poloměr, čili hloubka profilů je možná změnit v části definující roznášecí plech. V této části je možno si hrát především s hustotou lamelace.

  81

80

 

žebřík

Žebřík vychází ze směru podlahy a jeho poloha je definována umístěním otvoru pro vstup, stejným způsobem jako tomu je u horního zábradlí. V této části skriptu je možné nastavit jeho vzdálenost od vertikální roviny, průřezy, nebo také výšky stupňů a vzdálenost od hlavní obruče.

71

70