PrístrešokAuthor:

Categories: Tutorials


Mojím cieľom bolo naprogramovať prístrešok na kola, ktorý by pozostával zo 4 stĺpov a zakrivenej strechy. Chcel som aby stĺpy pri rozvetvení navazovali na různe zakrivenie strechy.

Prvý krok

Na začiatku som si vytvoril ‘Surface’, ktorý som prepojil s ‘Quad panels’. Funkciu Quad panels som si importoval do Grasshopru ako doplnok vrámci balíku Lunchbox.

Druhý krok

Následovne som hľadal najbližšie body, z ktorých som vyberal koncové body pre rozvetvenie.

Tretí krok

Nakoniec je možné pomocou MD sliderov pohybovat so stĺpami vo vodorovnom smere.

Pohľad zhora na prístrešok na kola