SPHERICAL LIGHT /HEDGEHOG/Author:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | |


Cílem je vytvořit kulové světlo složené z náhodně velikých válců. U světla lze nahodile určit průměry i výšky válců a plochy v délce válců můžou být deformovány do konvexních i konkávních tvarů. Světlo má nekonečně mnoho způsobů podoby od velikosti, po různorodost tvarů a barev materiálů. Vznikne nám světlo, které může být monumentálním designovým prvkem například hotelového loby.

Krok 1.

Vložíme kouli a určíme její rádius

Krok 2.

Nyní vytvoříme body na plášti koule, pomocí Populate geometry určíme počet bodů, který chceme mít na plášti koule.

Krok 3.

Pomocí deconstruct plane a line SDL si určíme směr, díky kterému z kružnic vytvořených v dalším kroku vystoupí z koule jako paprsky nebo bodliny válce (pouze plášť, bez vnitřní hmoty). Díky zapojení randomizátorů docílíme toho, že se budou náhodně měnit průměry kružnic a výšky válců, dále určíme kolikrát chceme, aby se měnily tyto hodnoty, např. pětkrát různý průměr, který se náhodně určí pro všechny kružnice.

Krok 4.

V tomto kroku docílíme díky graph mapper konvexnosti nebo konkávnosti válců. Jedním z nich dokážeme zaoblovat konce válců, lze je i uzavřít a druhým právě dokážeme vyboulit nebo vydout válce.

Krok 5.

Všechny předešlé kroky si skryjeme a necháme zviditelněný pouze poslední, kterým je Loft, ten zapečeme a poté si můžeme z Rhina vyexportovat model v požadovaném formátu souboru.

Další možnosti

První pokus ukazovaného příkladu, postup byl ze začátku správný, ke konci jsem zvládl vytvořit konkávní válce, ale nijak jsem nedokázal změnit jejich tvar, výsledný výstup mi přišel ale zajímavý, viz obrázky níže.

Zde máme pevně pouze 3 kružnice, postup je v začátku stejný, mění se až ke konci, viz. obrázek postupu

První varianta předešlého postupu, zde jsem postupoval ze začátku stejně, výslednou byly různorodé válce, ale nedokázal jsem je již vydout.

Vizualizace

Tvorba takovéhoto světla byla zajímavá zkušenost a určitě by bylo možné a přívětivé věnovat tomu více času, určitě by se dalo vymyslet spoustu dalších a lepších možností. Zároveň věřím, že i tento tutoriál někomu pomůže při tvorbě svého projektu.

Z neznámého důvodu jsem nemohl nahrát žádné další fotky, ani vizualizace, pravděpodobně se sem už nevejdou. Soubor Rhina je moc veliký, tudíž je nemožné jej sem přidat. Ale i tak je zde nahráno vše potřebné k tvorbě a pochopení tohoto světla.