Tienenie fasádyAuthor:

Categories: Tutorials

Tagged with: | | | | |


Tienenie fasády inšpirované vetvičkami stromov pracuje s funkciami ako je Dispatch a špecifickým Patternom, Attractormi, Blendcurve, Multipipe a nakoniec aj s pluginom LadyBug, pomocou ktorého zistíme ako tienenie funguje…

POSTUP:
1. Koncept a premyslenie postupu práce…

000000

 

2. Celý script a jeho jednotlivé časti…

0

 

3. Vytvoríme 2 úsečky ( horná a dolná línia tienenia ), ktoré rovnomerne rozdelíme, body pomenujeme a pomocou funkcie Dispatch a špecifického patternu vytvoríme nové body s dvoma rôznymi vzdialenosťami od bodov pôvodných. Pattern pracuje tak, aby vždy tretí bod hornej aj dolnej línie boli posunuté o väčšiu vzdialenosť než zvyšok bodov. Ďalším krokom je posunutie novo vzniknutých bodov pomocou Attractorov do náhodných smerov ( tieto budeme ešte upravovať v ďalších krokoch podľa potreby )

00

 

4. Druhýkrát posunuté body pospájame úsečkami s úplne pôvodnými bodmi. Vzniknuté úsečky roztriedime pomocou patternu a  medzi sebou pospájame funkciou Blendcurve tak, aby nám vznikli vetvičky v tvare ,,Y”. Nakoniec tieto vetvičky ,,obalíme” do Multipipe a nastavíme jej vlastnosti podľa potreby. V jednom smere je zbytočné mať plný prierez prútu – preto vetvičky ,,sploštíme” funciou Scale NU v jednom smere…

000

 

5. Nakoniec tienenie rôzne rotujeme a zrkadlíme, aby nám vznikla požadovaná plocha tienenia a za ním vtvoríme hmotu budovy – plochy, ktoré budeme ešte analyzovať…

0000

 

6. Plugin Lady Bug ( https://www.food4rhino.com/en/app/ladybug-tools ) nám umožní zanalyzovať funkciu tienenia na fasáde. Najprv je potrebné vybrať si teoretické umiestnenie objektu na Zemi, potom vybrať časový interval v roku, kedy robíme analýzu, určiť ktoré objekty analyzujeme a nakoniec aj čoho sa táto analýza týka ( v prípade tienenia napríklad osvetlenosť fasády ). Táto funkcia musí prepočítať veľké množstvo dát, čo môže trvať aj pár minút – čím väčší časový interval zvolíte, alebo čím jemnejšie je nastavenie Meshu, tým dlhšie to bude trvať…

01

 

7. Na nasledujúcom obrázku vidíme ako šírka prútov ( nastavenie Multipipe ) vplýva na osvetlenosť fasády…

02

 

 

 

18

19

17

Finálny Grasshopper súbor: tienenie fasády Grasshopper

3D model: tienenie fasády