Watchtower above the old chimmeyAuthor:

Categories: Tutorials | Workshops

Tagged with: | | | |


Ždár nad Sázavou | FA ČVUT | Balán Jan | Chavan Tejas

The task was create a watchtower on concrete chimey in Ždár nad Sázavou. For our design we used program Rhino Grasshopper with plugin Donkey + Midas. Thanks to this we could learn how works static in our model, then we could optimalize it.
We decided to create platform with simple sqare groundplan, which will be held on the top extension of the chimey. This will extend the chimey with more 5 meters.
To this platform will lead spiral staircase, which will change its groundplan from circle to square as the staircase will be higher. This will create a tension betwen old chimey and our new construction, which will highlight their simple shapes.
This will contribute to reuse of old chimey as a dominant structure of landscape a It will create new outlook to city and its surroundings.

Cílem bylo vytvořit rozhlednu na železobetonovém komíně ve Ždáru nad Sázavou. K návrhu jsme využili program Rhino Grasshopper a plugin Donkey + Midas, který nám umožnil pochopit statické rozložení na této konstrukci a na základě těchto informací optimalizovat náš design.
Rozhodli jsme se pro vytvoření plošiny jednoduchého čtvercového půdorysu, která by byla za pomocí táhel zavěšena na nástavbě komína. Tato nástavba by zvýšila současný komín o dalších 5 m.
Na tuto plošinu by vedlo točité schodiště, které by při stoupání přecházelo z kruhového tvaru na čtvercový půdorys vyhlídkové plošiny. To vytváří napětí mezi tvarem komína a přistavěné konstrukce, čímž vyniknou jednoduché tvary obou konstrukcí.
To vede k znovuvyužití komína, jakožto výškové dominanty krajiny a umožní výhledy do okolní krajiny a města.

1 2 3 4 5 6 7 8

render2

Posters:

Workshop_watchtower_Balan_Chavan

Vyhlídka nad starým komínem