The WatchtowerAuthor:

Categories: Workshops

Tagged with: | | | |


Chceš se hravou formou dozvědět více o statickém působení navrhované konstrukce?

Máš zájem potrénovat si pomoci digitálního nástroje a fyzických modelů svou statickou intuici?

Workshop: Vyhlídková věž nad starým komínem

08-09.04. 2016, o 9:00 hod, místnost 204, FA ČVUT

Cíl

Workshop reaguje na zkušenosti získané ze zahraniční stáže a doktorského výzkumu školících lektorů. Cílem workshopu je představit vyvinutý digitální nástroj interaktivní statické analýzy – Donkey, který umožní studentům trénovat si svoji statickou intuici a prohloubit si své statické vědomosti. S cílem podpořit mezioborové spolupráce mezi architekty, konstruktéry a statiky, chceme vytvořit pracovní skupiny sestavené ze studentů z různých oborů Stavební fakulty a Fakulty architektury.

donkey_search

Predstavovaný nástroj Donkey a metóda interaktívného staticky informovaného návrhu

Obsah

Každá z pracovních skupin bude vytvářet vlastní návrh, který se bude skládat z modelování fyzického modelu a tvorbě skic. Návrhy budou následně digitalizované a staticky posuzované. V druhé části workshopu se pomocí vytvořeného digitalního modelu bude zkoumat změna formy návrhu a její dopad na statickou únosnost či efektivitu konstrukce. Pro lepší pochopení statického chování konstrukce, budou změny návrhu kromě digitální simulace ověřované též na fyzických vlastnostech modelu.

Postupnými změnami optimalizovaný návrh bude na konci workshopu diskutovan prizvanými statiky. Výstup workshopu bude dále prezentován na webových stránkách a formou výstavy v prostorách školy.

Pátek 08.04.

09.00 – 10.00    Seznámení se zadáním a s moderními lehkými konstrukcemi
10.00 – 12.00    Představení digitálního nástroje Donkey
12.00 – 13.00    Přestávka na oběd, presun na FSv Atelier D
13.00 – 18.00    Skice, tvorba fyzických modelů a digitalizace návrhu

Sobota 09.04.

09.00 – 12.00    Zkoumání změny formy a dopadu na statickou únosnost konstrukce
12.00 – 13.00    Přestávka na oběd
13.00 – 16.00    Optimalizace a finalizace návrhů
16.00 – 18.00    Prezentace, kritika a vyhodnocení návrhů

Registrace

Do mailu uveďte prosím i informaci o sobě, co studujete, vaše zajmi či zkušenosti.
studenti FA:    kurilluk@fa.cvut.cz
studenti FSv:  ales.vanek@fsv.cvut.cz

Požadavky na SW:
Rhino3d (www.rhino3d.com) – postačí trial verze s funkčným pluginom grasshopper (www.grasshopper3d.com).
(znalosť Rhino/GH nie je pre účely workshopu požadovaná)

Podklady

Model-Komín (Rhino file)

Links:
http://mapy.cz/zakladni?x=15.9432145&y=49.5677466&z=20&base=ophoto (Map)
https://www.youtube.com/watch?v=oZEiLf7v60U (Video)
New:
photo_site

Lektoři

 Ing. arch. Lukáš Kurilla

Doktorand (FA ČVUT) učí od roku 2007 pokročilé navrhovací techniky v předmětu CAD Skriptování a od roku 2008 působí jako konzultant v ateliéru FLOW. Ve své komerční praxi realizoval se skupinou E-Area (Federico Díaz) vícero zajímavých struktur. Mezi nejpublikovanější patří roboticky vyráběná struktura Geometric Death Frequency -141, složená ze 420 tisíc kuliček. Tématem jeho dizertační práce jsou vlastní digitální nástroje a postupy architektonické tvorby. Ve spolupráci se statiky z FSv ČVUT vyvíjí architektonický nástroj pro statickou analýzu. Ten umožní architektovi, už v rané fázi návrhu, získat informace o mechanických odezvách navrhované konstrukce, čímž může značně přispět k zvýšení kvality návrhu. Svůj výzkum prezentoval na různých mezinárodních konferencích eCAADe, RobArch, IASS. Absolvoval SCIEX stáž na ETH Zurich kde spolupracoval se skupinou Block Research Group.

Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.

Doktorand (FSv ČVUT), asistent na Katedře architektury od roku 2012, výuka: Ateliérová tvorba. Spoluzakladatel Studia membránové architektury SMA (s doc. Ing.arch. Milošem Kopřivou). Vystudoval magisterský obor Membrane lightweight structures na TU ve Vídni, téma diplomové práce: Experimentální pavilon – Návrh, výroba a realizace konstrukcí Gridshell v reálném měřítku. Specializuje se na lehké membránové stavby a konstrukce Grid shell (mřížové skořepiny), spolupráce s rakouskou firmou Formfinder. Téma disertační práce: Nové architektonické formy vzniklé spolupůsobením nosné konstrukce s textilní membránou.

Acknowledgement

The lectors thank Ladislav Svoboda for cooperation and developing MIDAS module.
We also gratefully acknowledge the endowment of the Ministry of Industry and Trade of Czech Republic under project FR-TI1/568.
Lastly, we would like to thank Martin Pospíšil for borrowing us parts of Merkur construction kit from 28-RPMT2014-FA grant.