C-Bowl Daniela MojžíšováAuthor:

Categories: Tutorials


C-Bowl

5U-render1

DSC_0185DSC_0243DSC_0194

V této semestrální práci, jsem se zabývala projektem, na kterém jsem pracovala v předchozím semestru v atelieru průmyslového

designu. Šlo o skleněnou mísu, která se ještě před vychladnutím posadila na kovový podstavec a měkce se podle něj vymodelo-

vala. Její koncept je založen na hře kontrastů mezi těžkým, ale měkce modelovaným robustním sklem, a geometrické konstrukci

svařené z tenkých drátků.

 

Pomocí scriptingu jsem se snažila vyřešit další možné varianty podstavců s lepší stabilitou, vizuálním dojmem a simulací mo-

delování skla. Než jsem zvolila finální cestu, modelování pomocí atraktorů, které nejpřesněji nasimulovaly tekoucí sklo. Zkusila

jsem také užití modulu Kangaroo pro Grasshopper, a dalšího programu, Blenderu.

 

Po vymodelování základní konstrukce jsem si vytvořila mashovou kouli a rozdělila jí na jednotlivé body a strunky, které je propojují. Na každém koncovém bodu jsem vytvořila odpuzovací štít pomocí Line Charge a ty jsem poté spojila v jeden souvislý štít a použila jsem komponent Evaluate Field pro přenesení síly štítu na jednotlivé body koule. Velice důležité bylo nastavit správnou sílu tohoto atraktoru  a vzdálenost koule od základní konstrukce, aby nedošlo k přilišné nebo velice nepatrné deformaci. Tyto kroky se také neobešly bez komponentů Addition, Multiplication, Move, Vector Display a opětovném Construct Mash.

02

013U5UAtractor modelling

 

3U-render15U-render1

 

 

Document

 

C-Bowl_rhino_a_grass_files