PyramidenkogelAuthor:

Categories: Tutorials


Projekt je inspirován rakouskou rozhlednou Pyramidenkodel, na stejnojmenném vrcholu. Rozhledna byla vybrána pro svůj neobvyklý tvar, který se skládá ze tří základních konstrukčních prvků, které na sebe vzájemně působí. Hlavním dominantním prvkem jsou zde elipsy, které reprezentují jednotlivé výškové úrovně. Přes tyto elipsy vedou vertikální dřevěné sloupy, které kopírují otáčení elips. Posledním významným konstrukčním prvkem jsou ztužidla, která ačkoliv vypadají nenápadně, vedou po celé výšce rozhledny a drží celou konstrukci pohromadě.

zadání2

 

  1. Celé věži dominuje tvar různě natočených elips, který jsem vytvořila pomocí příkazu Ellipse. Poté jsem ještě použila XY a Z abych měla umístění elipsy pod kontrolou. Elipse pak už jen natavíme parametry abychom určili její velikost.
  2. krok 1 elipsaNámi vytvořenou Elipsu poté pomocí Series namnožíme v požadovaném směru. V tomto případě to bude směr Z ( funkce unit Z )

krok 2. series

3.Protože jednotlivé Elipsy jsou vůči sobě v rotaci, musíme použít příkaz ROTATE a takovou rotaci vytvořit. Zároveň si musíme na elipsách vytvořit kontrolní body, které nám budou následně pomáhat při tvoření dalších nosných prvků. ( Control points – Averge – Scale AU a po napojení jsme pravým tlačítkem myši vybrali možnost Flatten.

č.3

4. Protože ale chceme aby se elipsy otáčeli podle pravidel našeho vzoru, napojíme rotaci ještě z příkazu geomethry a zároveň musíme napojit od  slideru, který nám ukazuje počet pater, abychom docílili rotace podle počtu pater.

rotace elips 4

rotace 4 obr

5. Následně jsme si podle rotace elips vytvořili loft, který rotuje podél a elipsy kopíruje.

loft 5

loft 5 druhý

6. Protože jsou naše elipsy tvořeny ocelovými profily, chtěla jsem jim dát možnost nastavení různé tloušťky. Toho jsme docílily následujícím způsobem. Je důležité si ale stále hlídat, že se elipsy rozšiřují ve správných směrech k čemuž nám pomáhají naše kontrolní body. Použitím pouhého extrusion, které jsem do skriptu zkoušela zapojit jsem totiž nikdy nedostala požadovaných kontrolovatelných parametrů.

elipsy a tloušťka 6 obr

6 elipsz a tloušťka

 

7. Dále jsem začala vytvářet vertikální křivky, které mají kopírovat tento rotující plášť. Zde jsem musela rozdělit plášť na několik rovin, nejtěžším úkolem totiž u těchto vertikál je, že potřebujeme aby byli stále kolmé ke středu.

vertikály 7 fotka

krok 7 natočení křivek vertikál

 

8. Tento střed jsme si museli definovat následujícím způsobem, abychom ho měli pod kontrolou.

najít střed 8

9. Díky definování všech těchto důležitých bodů jsme mohli přejít k jednotlivému upravování konstrukce. První co jsem udělala když jsem chtěla konstrukci dodat tloušťku bylo vytvoření polyline přes naše vertikály a následně jsem zvolila příkaz pipe. To můžeme vidět na dalším obrázku.

obalení pomoci pipe 9

obalování pomocí pipe 9 a

10. Tento způsob ale není nejlepší, protože se opět dostaneme do problému, že konstrukce nebude mít průřezy, které požadujeme a proto vytvoříme čtvercové průřezy ale opět musíme nastavit, že budou mít směr, který chceme. Předchozí způsob jsem ale využila pro diagonální části.

natočené ke středu 10

10 natočené ke středu

11. Takto pak vypadá náš finální výstup.

fin finální prodfinální

 

Schéma celého skriptu:

schéma celého skriptu

 

PYRAMIDENKOGEL GRASSHOPER FILE

PYRAMIDENKOGEL RHINO